Categories
Uncategorized wyposażenie wnętrz

Rodzaje filtrów sedymentacyjnych

Niestety, aby woda nadawała się przez nas do codziennego użytku należy ją najpierw oczyścić. Funkcję tę pełnią filtry do wody- podstawowymi są filtry sedymentacyjne. Są one przeznaczone do usuwania z wody substancji i zanieczyszczeń, które sie w niej nie rozpuszczają, czyli np. piasku, mułu, szlamu. Ten typ filtra stanowi zazwyczaj pierwszy etap oczyszczania wody w zestawach, w których jest wiele kolumn filtrujących. Jakie są jego typy?

 

Filtry zawierające wkłady z pianki polipropylenowej

 

W tym rodzaju filtry woda jest przeciskana przez bardzo grubą warstwę filtrującą pozostawiając na niej zanieczyszczenia. Warto tu jednak nadmienić, że może dojść do zapchania filtru w momencie, jeśli ilość zanieczyszczeń przekroczy zdolności oczyszczące wkładu. Dlatego zalecany jest montaż takiego wkładu w przezroczystej obudowie- wtedy od razu widać moment, w którym doszło do nadmiernego zanieczyszczenia filtru- należy go wówczas wymienić.
Należy także pamiętać, że ten rodzaj filtrów powoduje dość duży spadek ciśnienia.

 

Filtry zawierające wkłady ze sznurka polipropylenowego

 

Charakterystyczną właściwością polipropylenu jest jego odporność na odporny na wiele zanieczyszczeń chemicznych i mikroorganizmy. Im dokładniej i gęściej zostanie nawinięty wyżej wspomniany sznurek na trzpień, tym dokładność filtracji będzie większa.

Ich główną zaletą jest powodowanie mniejszych spadków ciśnienia niż wspomniane wyżej filtry z wkładami z pianki polipropylenowej.

 

Filtry zawierające wkłady harmonijkowy

 

Ten rodzaj filtrów wyróżnia się obecnością wkładu wytworzonego z karbowanej celulozy powleczonej poliestrem. Jego zaletą jest bardzo niski spadek ciśnienia.

Ten rodzaj filtrów znajduje swoje zastosowanie w miejscach, gdzie w wodzie zanieczyszczenia są dość duże- są to liście czy piasek. Nie nadaje się on do małego typu zanieczyszczeń, jak muły czy szlamy. Zanieczyszczenia obecne w wodzie nie niszczą struktury celulozy zatem taki wkład celulozowy po lekkim oczyszczeniu za pomocą gąbki czy szmatki może być używany kilka razy.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis