Categories
Przemysł Uncategorized

Siłowniki pneumatyczne ułatwiają pracę człowiekowi

Zapotrzebowanie na precyzyjne urządzenia rośnie wraz z automatyzacją przemysłu. Do urządzeń, które w procesach produkcji są niezbędne należą tzw. siłowniki, czyli urządzenia wprawiające maszyny lub ich poszczególne elementy w ruch. Do jednych z najbardziej powszechnie stosowanych siłowników należą pneumatyczne.

Rodzaje siłowników pneumatycznych

Ogólnie, wyróżniamy trzy grupy siłowników: hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne. Choć najprostsze spośród tych trzech rodzajów są właśnie te ostatnie, siłowniki pneumatyczne mają wielorakie zastosowanie i nie są wypierane przez inne rozwiązania.

Zasadniczo, siłowniki tego typu dzielone mogą być pod względem rodzaju budowy, w tym rodzaju ruchu (liniowe, krzywoliniowe oraz kątowe), rodzaju elementu roboczego użytego we wnętrzu (np. mieszkowe, workowe, tłokowe lub membranowe) i występowania tłoczyska (występują z tłoczyskiem lub bez niego).

Zastosowanie siłowników pneumatycznych

Mają one m.in. zastosowanie na liniach produkcyjnych w przemyśle, np., zamykania i otwierania wszelkich urządzeń, do opuszczania i podnoszenia pras. W bezpośrednim otoczeniu człowieka również spotyka się wiele urządzeń wykorzystujących siłowniki pneumatyczne. Są zastosowane w urządzeniach używanych przez służby ratunkowe, jak przecinaki czy rozwieraki. Siłowniki tego typu używa też wiele urządzeń stosowanych na budowach, jak: młoty i wiertarki udarowe, wbijarki gwoździ czy ubijarki ziemi.

Wśród urządzeń wykorzystujących siłowniki są też sprzęty domowego zastosowania, jak krzesła biurowe czy klapy przy drzwiczkach meblowych oraz drzwi. Stosowane są też w automatycznych zamykaczach bram wjazdowych do posesji.

Zalety siłowników pneumatycznych

Zaletą siłowników pneumatycznych jest głownie to, że są stosunkowo proste w budowie i obsłudze, a tym samym tanie w produkcji. Możliwe jest ich użycie tam, gdzie panują ekstremalne warunki otoczenia, przede wszystkim bardzo niskie, jak i bardzo wysokie temperatury. Do zalet tego typu siłowników zaliczane są też: duża szybkość działania, duży zakres regulacji parametrów pracy oraz małe wymiary. W rezultacie są często stosowanie do urządzeń ręcznych.

Niebagatelnym plusem tego typu siłowników jest także bezpieczeństwo, zarówno dla człowieka, jak i jego otoczenia. Są one neutralne dla środowiska naturalnego, jako że środkiem napędzającym jest sprężone powietrze.

Z punktu widzenia użytkownika ważne jest to, że siłowniki pneumatyczne mogą być w wykonane na indywidualne zamówienie według parametrów dostarczonych przez zamawiającego. Mimo prostoty w działaniu, ten rodzaj siłowników również jest unowocześniany, co jeszcze dodatkowo zwiększa szeroki już zakres ich zastosowania.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały dostarczone przez OBREiUP Pneumatyka