Categories
Uncategorized Zdrowie

Psychoterapia w Gliwicach : Psychodrama jako jedna z form terapii

Korzystanie z pomocy terapeutów lub psychologów nikogo już nie dziwi i jest, na całe szczęście, na porządku dziennym. Nic więc dziwnego, że wraz z rosnącym zainteresowaniem psychoterapii pojawia się coraz więcej technik. Przeczytaj ten tekst i zobacz, czym jest psychodrama.

Co to jest psychodrama?

Psychodrama jest jedną z najbardziej popularnych form psychoterapii. Najczęściej korzysta się z niej na terapiach grupowych, choć zdarzają się przypadki, gdy korzysta się z niej podczas terapii indywidualnej w postaci tzw. monodramy. Za twórcę psychodramy uznaje się psychiatrę Jacoba Moreno, który rozpropagował ją na gruncie psychologicznym w latach 20-stego XX wieku. Od tego czasu stała się ona jedną z form terapii, które ogólnie kryją się pod określeniem: psychoterapia Gliwice. Samo pojęcie psychodrama pochodzi od dwóch słów, czyli od „psyche” czyli dusza oraz „drama”, które oznacza akcja, działanie. Jeżeli chodzi o definicję, to nie ma jednoznacznej. Rozumiana jest ona przede wszystkim jako świadoma improwizacja oraz metoda, która ma za zadanie rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych. Dla innych jest to spontaniczne przedstawienie sceniczne, którego głównym zadaniem jest demaskacja oraz ponowne przeżycie konfliktów wewnętrznych.

Cele psychodramy i jej funkcje

Psychoterapia w Gliwicach ma za zadanie leczenie trwałych zaburzeń i dysfunkcji psychicznych, przede wszystkim zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. A co umożliwia psychodrama? Przede wszystkim aktywizuje do odtwarzania sytuacji z przeszłości, które nie zostały odreagowane oraz spowodowały stan chorobowy. Poza tym daje pacjentowi szansę na poprawę relacji międzyludzkich oraz zapewnia mu prawo do obrony własnego stanowiska. Jakby tego było mało to zwiększa również możliwość prezentowania nieuświadomionych przeżyć emocjonalnych i osiągnięcia w nie wglądu. Jest to także skuteczny trening, który pokazuje osobie, która się leczy, nowe sposoby rozwiązywania konfliktów, a także pozwala mu osiągnąć tzw. katharsis. Pod tą nazwą kryje się nic innego jak umiejętność spontanicznego wyrażenia lęków oraz nadziei. W ten oto sposób pacjent się oczyszcza. Dzięki psychodramie pacjent może również uczyć się samokontroli nie tylko nad własnymi myślami, ale też bardzo często nad własnym ciałem, co także w efekcie poprawia jakość życia danej osoby.