Categories
Uncategorized

Szkolenia okresowe BHP

Ogólne zasady BHP powinny być znane każdemu z nas, bez względu na stanowisko jakie zajmujemy jak i zawód, który wykonujemy. Dbałość o bezpieczeństwo jak i higienie pracy jest bardzo ważna w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych, dlatego w każdej firmie powinno się od czasu do czasu przeprowadzać okresowe szkolenia bhp.

Tak właściwie, to kursy tego typu powinny być przeprowadzane co najmniej raz na trzy lata, natomiast kiedy myślimy o zawodach, których wykonywanie jest szczególnie niebezpieczne, zalecane jest przeprowadzanie takich kursów najlepiej co roku.

Celem takich okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest przypomnienie tych zasad właśnie, oraz gruntowne ich utrwalenie, co pozwoli bezpiecznie i odpowiedzialnie wykonywać pracownikom zawodowe funkcje i wywiązywać się z powierzonych im zadań i obowiązków.

robotnik

Z reguły na główne punkty okresowego szkolenia BHP składa się zaznajomienie pracownika z regulacjami prawnymi z zakresu BHP zgodnymi z wykonywanego przez niego pracą, zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy, okolicznościami i przyczynami charakterystycznymi dla wykonywanej pracy wypadków jak i z zasadami postępowania w czasie wypadków i w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie powinny odbywać się regularnie a każdy pracownik powinien wziąć w nich obowiązkowy udział. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia z zakresu BHP każdemu pracownikowi, przed dopuszczeniem go do pracy, sam również musi takie szkolenie odbyć i okresowo je powtarzać.

Szkolenia okresowe mogą być prowadzone i organizowane przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność okresową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy z zakresu BHP pełnią bardzo ważną funkcję w zarządzaniu bezpieczeństwem, są niezbędne i konieczne a ich przeprowadzenie jest regulowane prawnie i tak samo egzekwowane.