Categories
Uncategorized

Jak usprawnić sprzedaż B2B?

Sprzedaż B2B, czyli taka która odbywa się między dwiema firmami, jest bardzo ważna dla gospodarki. Trzeba zwrócić uwagę, by wszystkie procesy przebiegały jak należy. Tylko w ten sposób można zbudować trwałą sieć powiązań i rozwijać biznes.